ชิปปิ้ง

ชิปปิ้ง ประเทศจีนระงับเรือสินค้าบางส่วนไปเมืองอู่ฮั่น ยับยั้งโคโรนา!

ชิปปิ้ง ประเทศจีนระงับเรือสินค้าบางส่วนไปเมืองอู่ฮั่น ยับยั้งโคโรนา! เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว และจำกัดขอบเขต เพื่อความปลอดภัยของประชากร

ชิปปิ้ง สร้างธุรกิจให้มืออาชีพด้วยคลังสินค้าออนไลน์ (Fulfillment)

ชิปปิ้ง สร้างธุรกิจให้มืออาชีพด้วยคลังสินค้าออนไลน์ (Fulfillment) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ขายสินค้าออนไลน์หรือธุรกิจ E-Commerce ด้วยบริการเก็บ แพค ส่ง

ชิปปิ้ง ค่าเงินแข็ง VS ค่าเงินอ่อนกับผลกระทบที่ควรรู้

ชิปปิ้ง ค่าเงินแข็ง VS ค่าเงินอ่อนกับผลกระทบที่ควรรู้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินระหว่างเงิน 2 สกุล จึงย่อมมีผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์พร้อมกันเสมอ

ชิปปิ้ง รู้ไว้ใช่ว่า ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าคืออะไร?

ชิปปิ้ง รู้ไว้ใช่ว่า ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าคืออะไร? ทำความรู้จักกับใบ C/O ว่ามีความสำคัญและประโยชน์อย่างไรบ้าง สำหรับผู้ที่นำเข้าหรือส่งออกสินค้าต่างประเทศ

ชิปปิ้ง ทำความรู้จัก การขนส่งทางรถแบบไม่เหมาตู้

ชิปปิ้ง ทำความรู้จัก การขนส่งทางรถแบบไม่เหมาตู้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้าในปริมาณน้อยและรวดเร็วจึงตอบโจทย์และเป็นที่นิยมของคนในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น