นำเข้าสินค้าจากจีน สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ ของต้องห้าม ของต้องกำกัด!

นำเข้าสินค้าจากจีน ของต้องห้ามและของต้องกำกัด นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ ของต้องห้าม ของต้องกำกัด!                                        onlylogistics web 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีนทุกครั้ง ควรรู้เกี่ยวกับของต้องห้าม ของต้องกำกัด คืออะไร? ทำไมผู้นำเข้าจากจีนจึงต้องให้ความสำคัญกับสินค้าเหล่านี้

ดังนั้น ก่อนการนำเข้าสินค้าจากจีน เราควรทำความรู้จักกันก่อนว่าของต้องห้ามและของต้องกำกัดสำหรับทางกรมศุลกากรได้กำหนดเอาไว้ว่าอย่างไร และสามารถนำเข้าสินค้าเหล่านั้นเข้ามาในประเทศไทยได้หรือไม่?

ของต้องห้าม คือ ของที่กฎหมายกำหนด ห้ามให้มีการนำเข้ามาหรือส่งออกไปจากราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด ในบางกรณีนั้น ห้ามส่งผ่านด้วย หากผู้ใดมีการนำเข้าและส่งออกจากราชอาณาจักร หรือมีการฝ่าฝืนกระทำความผิด ต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นความผิดตามมาตรา 244 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรปี พ.ศ. 2560

สำหรับสินค้าต้องห้ามในการนำเข้าและส่งออก มีดังต่อไปนี้

 1. วัตถุลามก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ หนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้นมา รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่นๆ
 2. สินค้าอันมีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ
 3. ยาเสพติดให้โทษ
 4. เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ย พันธบัตรอันเป็นของปลอมแปลง เหรียญกษาปณ์ที่ทำให้น้ำหนักลดลงโดยทุจริต ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน หรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเป็นของปลอม
 5. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท เช่น แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (แผ่นดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วิดีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 6. สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส
 7. สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า 

ของต้องกำกัด คือ สินค้าที่กฎหมายกำหนดว่า หากมีการนำเข้าและส่งออก หรือผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎหมายนั้นๆ เช่น ต้องมีใบอนุญาตสำหรับการนำเข้าและส่งออก ต้องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์หรือเอกสารกำกับยา เป็นต้น หากฝ่าฝืนโดยที่บุคลหรือผู้ใดนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือเป็นการส่งออก รวมไปถึงการส่งผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ถือว่ามีความผิดตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎหมายนั้นๆ โดยเป็นความผิดตามมาตรา 244 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ด้วย

ผู้นำเข้าสามารถเช็ครายการสินค้าต้องกำกัด และหน่วยงานที่ต้องติดต่อเพื่อขอใบอนุญาตได้ตามตารางด้านล่างนี้

 

สินค้าต้องกำกัด นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ ของต้องห้าม ของต้องกำกัด!                        web

อย่างไรก็ตาม Only Logistics บริษัทที่ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยจัดการเรื่องเอกสารต่างๆ ให้ได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นใบขนสินค้า ใบกำกับภาษี สามารถออก Form E ที่ใช้ลดหย่อนภาษีจากจีนได้ 0% อีกทั้งยังสามารถนำเข้าสินค้าต้องกำกัดได้ หากแต่ผู้นำเข้าต้องติดต่อขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองก่อน เราถึงจะดำเนินพิธีการนำเข้าได้ตามลำดับ

อ้างอิงข้อมูล กรมศุลกากร ‘ของต้องห้าม/ต้องกำกัด ในการนำเข้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *