Shippingจีน พัฒนาการ E-Commerce แบบยั่งยืนที่ผู้บริโภคต้องการ

Shippingจีน พัฒนาการ E-Commerce onlylogistics shippingจีน Shippingจีน พัฒนาการ E-Commerce แบบยั่งยืนที่ผู้บริโภคต้องการ             E Commerce onlylogistics 768x402

Shippingจีน เกิดความเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตง่ายขึ้น เช่น ความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

สิ่งเหล่านี้ทำให้โลกสิ้นเปลืองทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกเกือบเท่าตัว ส่งผลให้ชาวอเมริกันตื่นตระหนกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ด้วยเหตุนี้ จึงนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจ E-Commerce รวมถึงธุรกิจ Shippingจีนด้วย และเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแบรนด์ต่างๆ จึงต้องนำแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ

Only Logistics ผู้ให้บริการ Shippingจีน อย่างครบวงจร มีข้อมูลมานำเสนอ ดังต่อไปนี้

การพัฒนาอย่างยั่งยืนคืออะไร?

คำตอบ คือการทำอะไรบางอย่างที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ แต่เป็นการสนับสนุนสมดุลระบบนิเวศน์ในระยะยาว มองได้อีกเชิงว่าเป็นสมดุลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน และไม่มีผลกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภครุ่นต่อไปในอนาคต หรือเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐศาสตร์

โดยเสาหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบไปด้วย สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐศาสตร์

 • สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุด เนื่องจากบริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย อีกทั้งมีการติดตามผล เพื่อมุ่งเน้นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐกิจ ทุกธุรกิจมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรในฐานะบริษัท แต่ทั้งนี้ กำไรไม่สามารถได้มาด้วยค่าใช้จ่ายจากอีกสองเสาหลัก ความกังวลของเสาหลักนี้จึงกลายเป็นจุดสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจที่สอดคล้องกับสังคมของบริษัท ลูกค้า และค่านิยม
 • สังคม เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและชุมชน อาจหมายถึงการเอาใจใส่ต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนที่เกี่ยวข้องได้รับการปฏิบัติและชดเชยอย่างเป็นธรรม

ผู้บริโภคต้องการ E-Commerce ที่ยั่งยืน

กระแสที่เปลี่ยนแปลงนำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กลายเป็นความคิดริเริ่มสำคัญสำหรับธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งได้รับแรงจูงใจจากความกังวลที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ ทว่าการรวมพลังอันยอดเยี่ยมจากเสาหลักทั้ง 3 ที่ว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ได้กลายเป็นความรู้สึกทางการเงินที่ดี เพราะผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ โดยต่อไปนี้คือสถิติที่ควรพิจารณา

 • จากการสำรวจของ Nielsen พบว่า 73% ของผู้บริโภคทั่วโลก กำลังเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • จากการสำรวจผู้บริโภค 6,000 รายในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย พบว่า 72% ของผู้ตอบแบบสอบถาม รายงานว่า ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 • การวิจัยโดยโรงเรียนธุรกิจ Stern ของ NYU พบว่า 50% ของการเติบโตของสินค้าและบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ตั้งแต่ปี 2013-2018 มาจากผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดอย่างยั่งยืน
 • กลุ่มผู้บริโภคยุค Millennials หรือ Gen Y พบว่า 75% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มมากกว่า Baby Boomers ถึง 34% ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเขา เพื่อเน้นความยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ อาจไม่สามารถทำได้ในเร็ววัน หากแต่การค่อยๆ เปลี่ยนนั้น ยังมีความเป็นไปได้มากกว่า แต่แน่นอนว่า ต้องมีเคล็ดลับบางประการ อาทิ ผู้ประกอบการต้องรู้จักผู้บริโภคของคุณ อย่าลืมว่าการใช้แนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืน โดยเฉพาะธุรกิจการขนส่งหรือธุรกิจ Shippingจีน จะเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและโอกาสสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต ประการที่สอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังทำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนด้วยความจริงใจ ซึ่งมันจะสะท้อนให้ผู้บริโภคเห็นผลของความพยายามและยอมจ่ายค่าบริการให้เพื่อความยั่งยืนที่เกิดขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *