Freight Forwarder กับ Shipping เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?

Freight Forwarder onlylogistics freight forwarder Freight Forwarder กับ Shipping เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ? Freight Forwarder onlylogistics 768x402

Freight Forwarder เหมือนหรือต่างจาก Shipping อย่างไร คุณเคยสงสัยบ้างไหม ?

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องประกอบธุรกิจ และจำเป็นต้องมีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าอยู่เป็นประจำ ควรทำความเข้าใจว่าอะไรที่ครอบคลุมถึงสิ่งที่ Freight Forwarder และ Shipping ทำ

แอดมินได้รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ก่อนเลือกใช้บริการระหว่าง Freight Forwarder กับ Shipping

นิยามของคำว่า Freight Forwarder

Freight Forwarder หมายถึง ตัวแทน ตัวกลาง หรือบริษัท ทำหน้าที่แทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้า มีความรับผิดชอบและจัดการเรื่องขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยที่ไม่มีเรือเดินทะเลหรือตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเอง แต่เป็นการทำเรื่องเช่ามาเพื่อให้บริการผ่านการเดินเรือ ทางรถ และสายการบิน หน้าที่ของ  Freight Forwarder เริ่มตั้งแต่การจองระวางเรือ การบรรจุสินค้า การขนส่ง การดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก รวมไปถึงการจัดการเอกสารที่จำเป็นต้องยื่นให้กับทางศุลกากร สรุปสั้นคือคือ Freight forwarder เป็นบริษัทที่ให้บริการลูกค้าได้มากกว่าการดำเนินเรื่องผ่านพิธีศุลกากร

บทบาทของ Shipping

Shipping หมายถึง ตัวแทนหรือบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งออกและผู้นำเข้าระหว่างการเดินเรือและสายการบิน โดยมีเรือเดินทะเลและตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเอง อีกทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ส่งออกสินค้าหรือผู้นำเข้าสินค้าว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างในการนำเข้า-ส่งออก สินค้าที่ต้องการส่งออก-นำเข้า มีจำนวนเท่าไหร่ และดำเนินการไปรับสินค้าจากโกดังของลูกค้าแล้วนำมาเก็บเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อทำการขนส่งไปยังท่าเรือหรือสายการบิน นอกจากนี้ จะมีการจัดการเอกสารนำเข้า-ส่งออกทั้งหมด ใบขนส่งสินค้าสำหรับให้ด่านศุลกากร เอกสารของบริษัทขนส่งที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ

ความแตกต่างระหว่าง Freight Forwarder กับ Shipping ที่ชัดเจน คือ

  1. Freight Forwarder ไม่มีเรือเดินทะเลหรือตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเอง ต้องเช่าเพื่อให้บริการเท่านั้น ขณะเดียวกัน Shipping มีเรือเดินทะเลและตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเอง
  2. ค่าใช้จ่ายของ Freight Forward มักจะสูงกว่า Shipping เนื่องจากการให้บริการบางอย่าง เป็นการไปเช่าต่อ เช่น คลังเก็บสินค้า และบริการขนส่งที่ลูกค้าเลือกใช้ เช่น ทางรถ ทางเรือ
  3. ลูกค้าของ Freight Forward ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายเล็กหลายๆ รายรวมกัน เพื่อใช้บริการคอนเทนเนอร์เดียวหรือสำหรับ 1 ตู้

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบริการของ Freight  Forwarder หรือ Shipping ก็นับว่าเป็นตัวช่วยที่ดี สำหรับผู้ประกอบการเป็นอย่างมากเมื่อต้องส่งออก-นำเข้าสินค้า เนื่องจากช่วยลดต้นทุนสำหรับการเช่าหรือซื้อตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเอง และยังไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตัวเอง Shipping ที่น่าสนใจและมีความปลอดภัยต้องเป็นบริการ Shipping ของ Papershipping ตั้งแต่การขนส่งและการจัดการเรื่องเอกสาร การติดต่อกับศุลกากร ฯลฯ นอกจากนี้ ข้อดีของการให้บริการกับตัวแทนขนส่งสินค้า ยังช่วยผู้ประกอบการประหยัดเวลา ตัดปัญหาน่าปวดหัวในการจัดการเรื่องเอกสารจำนวนมาก สามารถเอาเวลาไปทำงานหรือคิดแผนกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้กับบริษัทได้มากกว่า

ปล่อยให้เรื่องการขนส่งสินค้าครบวงจรเป็นหน้าที่ของเรา Only Logistics ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย ช่วยดำเนินพิธีการศุลกากรให้อย่างถูกต้องครบถ้วน เอกสารทุกฉบับ นำเข้าเป็นชื่อของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ใบขน สามารถออกใบ Form E เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าต่ำสุด 0%  มีใบกำกับภาษี ช่วยประหยัดต้นทุนด้วยเรทขนส่งเพียง 29 บาท/กก. ขนส่งทางรถจากจีนมาไทย 3-5 วัน สามารถติดตามสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน และเชี่ยวชาญเรื่องการนำเข้าสินค้าตัวจริง !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *