Month: March 2020

ชิปปิ้งจีน 5 วิธีลดต้นทุน onlylogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 5 วิธีในการลดต้นทุนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2020 5                   onlylogistics 1024x536

ชิปปิ้งจีน 5 วิธีในการลดต้นทุนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2020

แนะนำ 5 วิธีในการลดต้นทุนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพที่ผู้ประกอบการทุกคนควรให้ความสำคัญ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ดังนั้นควรต้องมีการบริหารการจัดส่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางหรือการตรวจสภาพรถบรรทุกให้พร้อมเสมอสำหรับการขนส่งสินค้า ส่งผลการขนส่งมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Freight Forwarder onlylogistics freight forwarder Freight Forwarder กับ Shipping เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ? Freight Forwarder onlylogistics 1024x536

Freight Forwarder กับ Shipping เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?

Freight Forwarder กับ Shipping เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ? กลายเป็นคำถามที่สร้างความสงสัยให้กับผู้ประกอบการ ทั้ง 2 นั้นต่างให้บริการที่คล้ายคลึงกัน แต่ Freight Forwarder คือ การนำเข้าสินค้าปริมาณมาก จัดการเอกสารทั้งหมดให้ลูกค้า เป็นบริการแบบครบวงจรที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ

Form E onlylogistics form e Form E ชื่อนี้ที่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน ควรต้องรู้จัก ! Fom E onlylogistics 1024x536

Form E ชื่อนี้ที่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน ควรต้องรู้จัก !

Form E คือเอกสารแสดงถิ่นกำเนิดสินค้า สามารถใช้เพื่อลดหย่อนภาษีการนำเข้าจากจีนได้ ลดได้สูงสุดถึง 0% เฉพาะสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไข โดยต้องยื่นพร้อมเอกสารอื่นๆ เอกสารที่แนบประกอบจะต้องมีตัวอักษรเหมือนกันทุกตัวอักษร

Shippingจีน ผลกระทบ COVID-19 shippingจีน Shippingจีน ผลกระทบของ Covid-19 ต่อห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์            COVID 19 1024x536

Shippingจีน ผลกระทบของ Covid-19 ต่อห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

ผลกระทบของ Covid-19 มีผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและการขนส่งโลจิสติกส์ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการขนส่งทั่วโลกชะลอตัวลงอย่างชัด รวมไปถึงการนำเข้าสินค้าเกิดการหยุดชะงัก ได้รับผลกระทบไปทั่วโลก ธุรกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 6 กลยุทธ์แผนการตลาด ดันธุรกิจโลจิสติกส์ให้รุ่งตามเป้าหมาย! 6                                               onlylogistics web 1024x536

ชิปปิ้ง 6 กลยุทธ์แผนการตลาด ดันธุรกิจโลจิสติกส์ให้รุ่งตามเป้าหมาย!

6 กลยุทธ์แผนการตลาด ดันธุรกิจโลจิสติกส์ให้รุ่งตามเป้าหมาย! อุตสาหกรรมการขนส่งของผู้ประกอบแต่ละแห่งย่อมมีการวางแผนการตลาด เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค และบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ต้องการ

1688 1688 กับ 7 ข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีก 7                    Shipping Onlylogistics 1024x536

1688 กับ 7 ข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีก

7 ข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีก เมื่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ธุรกิจต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ไม่คาดฝัน