1688 กับ 7 ข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีก

1688_7 ข้อผิดพลาดของShipping_OnlylogisticsWEB 1688 1688 กับ 7 ข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีก 7                    Shipping OnlylogisticsWEB

1688 ในสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นมากที่สุดในการทำธุรกิจคือ การถูกร้องเรียนหรือถูกตำหนิจากลูกค้า

แต่สำหรับธุรกิจที่ให้บริการลูกค้าหรือต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายบางอย่างที่คาดการณ์ไม่ได้นั้น ย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่คุณควบคุมไม่ได้

แม้แต่ Only Logistics ธุรกิจขนส่งหรือชิปปิ้งก็เช่นเดียวกัน นอกจากจะต้องดีลกับทางร้านค้าปลีกใน Taobao , Tmall และ 1688 และลูกค้าแล้ว อาจยังต้องรับมือกับเรื่องของราคาน้ำมันที่ผันผวน สภาพดินฟ้าอากาศที่มีผลกับการเดินทางขนส่ง ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ของกรมศุลกากร ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี้ อาจส่งต่อการให้บริการขนส่งเกิดความขรุขระล่าช้าในบางครั้ง

ต่อไปนี้ คือ 10 ข้อผิดพลาดที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้ให้บริการชิปปิ้ง โดยหากเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวนี้ ในบางข้อลูกค้าสามารถร้องขอการคืนเงินได้จากบริษัท เรียงจากปัญหาที่พบมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังต่อไปนี้

 

 1. การส่งมอบล่าช้า

ยกตัวอย่างเช่น : ผู้ค้าปลีกไวน์ รับสายจากลูกค้าที่โทรเข้ามาช่วงฤดูกาลส่งท้ายปี เนื่องจากไวน์ขวดโปรดของลูกค้าเกิดความล่าช้าระหว่างขนส่ง และเพื่อรักษาความสุขของลูกค้าเอาไว้ ทางร้านค้าปลีกจำเป็นต้องรีบดำเนินการส่งไวน์ขวดใหม่ไปให้ทันที ก่อนที่ร้านค้าปลีกไวน์จะทราบว่าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมระหว่างขนส่งสินค้า โดยกรณีนี้เองสามารถร้องเรียนสำหรับการจัดส่งรายการสั่งซื้อนั้นๆ และเรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เสียไป เพื่อช่วยกู้คืนการจัดส่งนั้น

ต้นทุนที่แท้จริงของการส่งมอบล่าช้า คือ ประสบการณ์การจัดส่งที่ลูกค้านั้นได้รับ นั่นหมายความว่าอาจทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียฐานลูกค้าซื้อซ้ำไป มันยิ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้กับร้านค้าปลีกเอง และความภักดีของลูกค้าก็จะหายไปด้วย

 1. สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง

ถือเป็นเรื่องร้ายแรง สำหรับรายการสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาแพงและเกิดได้รับความเสียหายขึ้นมา ย่อมส่งผลกกระทบต่อกำไรที่ลดลงของร้านค้านั้นๆ ยิ่งไปกว่านั้นคือผลกระทบเชิงลบ ที่ส่งผลให้การรับรู้ของแบรนด์ต่อลูกค้านั้นลดลง

 1. การจัดส่งเกิดการสูญหาย

เมื่อตรวจสอบสถานะติดตามของลูกค้า และเมื่อได้อ่านข้อความที่ลูกค้าได้สอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจของสินค้าที่ถูกส่งมา หรือสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ปลายทาง หากร้านค้านั้นไม่แยแสหรืออ้างถึงการอัพเดทสถานนะการจัดส่ง หรือกล่าวว่าสินค้ากำลังจะถึงปลายทางแล้ว แต่ท้ายที่สุดแล้วกลับพบว่าของที่ถูกส่งไปนั้นไม่ถึงจุดหมายปลายทางตามที่ร้านค้าได้แจ้งกับลูกค้าเอาไว้

เมื่อเกิดการสูญหายของสินค้า อาจกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ร้านค้าปลีกและลูกค้าเกิดความผิดใจกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสินค้าที่ถูกขนส่งนั้นถูกทำเครื่องหมายของการจัดส่งโดยผู้ให้บริการขนส่ง หมายความว่าผู้ให้บริการขนส่งนั้นต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

 1. ค่าธรรมเนียมที่พักอาศัย

ยังมีค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้าที่ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ สำหรับสถานที่ที่มีที่อยู่ชัดเจน แต่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ บางบริษัทขนส่ง เช่น UPS ได้ระบุเอาไว้ว่าจะมีการคิดค่าธรรมเนียมที่พักอาศัย ก็ต่อเมื่อการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ไปยังที่อยู่นั้น แม้ว่าที่อยู่อาศัยนั้นจะอยู่ในศูนย์กลางของเมืองที่วุ่นวายก็ตาม

 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ไขที่อยู่

ยังมีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมายที่การจัดส่งนั้น ถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง ข้อตกลงเกี่ยวกับที่อยู่นั้นอาจถูกระบุอย่างไม่ถูกต้องบนบรรจุภัณฑ์โดยผู้จัดส่ง สิ่งนี้จึงกลายเป็นความรับผิดชอบของบริษัทจัดส่งในการรับผิดชอบเมื่อพัสดุถูกส่งไปยังที่อยู่ผิด เพราะสำหรับลูกค้าแล้ว คงไม่มีใครต้องการซื้อสินค้าแบรนด์นั้นๆ ใหม่อีกรอบ แล้วปรากฏว่าสินค้าที่ถูกสั่งซื้อมานั้นกลับส่งไปยังหน้าประตูบ้านอีกที่อยู่หนึ่ง

 1. การกำหนดราคาของน้ำหนัก

สำหรับการกำหนดราคาน้ำหนักถือเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ยุ่งยากที่สุดสำหรับการคำนวณ การคำนวณขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรายการสั่งซื้อ ยังคงเป็นความท้าทายสำหรับผู้ค้าปลีกทั้งใน Taobao , Tmall และ 1688 อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม หากปล่อยผ่านเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับสินค้า อาจสร้างความไม่พึงพอใจกับลูกค้าได้

 1. ค่าบริการเพิ่มในพื้นที่จัดส่ง (ค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติม)

ทราบหรือไม่ว่าในต่างประเทศ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ไปยังที่อยู่อาศัยในเขตชนบทหรือเขตพื้นที่ห่างไกล สำหรับเมืองไทย ค่าธรรมเนียมการจัดส่งมีการคำนวณตามระยะทางขนส่งไว้อยู่แล้ว จึงไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกรอบอี

อ้างอิงข้อมูล https://www.lateshipment.com/blog/shipping-carrier-errors/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *