ชิปปิ้งจีน เผย 6 เคล็ดลับ! การจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ

ชิปปิ้งจีน 6 เคล็ดลับการจัดการโลจิสติกส์ ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน เผย 6 เคล็ดลับ! การจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ 6                                          onlylogistics 768x402

ชิปปิ้งจีนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านั้น นับว่าเป็นเรื่องยากที่สุดในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร การประสานงานภายในองค์กร ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจชิปปิ้งจีนที่ต้องการความเติบโตก้าวหน้า จึงไม่ควรหยุดพัฒนา และจำเป็นต้องมองหาวิธีปรับปรุงกระบวนการวางแผนให้ทันโลกอยู่เสมอ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ ผลผลิตงอกงาม ยอดขายเติบโต และครองใจผู้บริโภค

สำหรับข้อมูลต่อไปนี้ คือเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างมั่นคง

 1. การวางแผนที่เหมาะสม

เริ่มต้นจากการวางแผนที่ครอบคลุม เช่น การจัดหาสินค้า, สิ่งอำนวยความสะดวก, การจัดเก็บและการส่งมอบสินค้าไปยังตำแหน่งที่แน่นอน นอกจากนี้ การวางแผนเรื่องของเวลาขนส่งและค่าใช้จ่ายก็เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ใช้เวลาน้อยที่สุด และเพิ่มผลกำไรสูงสุด

ที่สำคัญ ควรวางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันไว้ด้วย โดยการเตรียมแผนฉุกเฉินสำรองไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นในการขนส่ง เช่น สถานการณ์ Covid-19

 1. ใช้ระบบอัตโนมัติ

เทคโนโลยีอัตโนมัติถือว่ามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร อาทิ TMS (ระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ), GPS (ระบบติดตามยานพาหนะ) ฯลฯ เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน เกิดความแม่นยำในการติดตามและปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ รายละเอียดบัญชี สามารถจัดการได้โดยใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะที่ถูกพัฒนาสำหรับงานเหล่านี้

 1. คุณค่าความสัมพันธ์

ทีมเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตขององค์กร การฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตามแนวโน้มล่าสุดในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จึงเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างพลังขับเคลื่อนในการทำงานให้พนักงาน อย่างไรก็ตาม สำหรับ ผู้จัดการโลจิสติกส์นั้น ควรมีทักษะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนื่องงานด้านนี้ ต้องเกี่ยวพันกับคนหลายส่วน

 1. การจัดการคลังสินค้า

การจัดการคลังสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าเป็นสำคัญ ซึ่งมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น สินค้าเกิดการเน่าเสียได้ง่าย จำเป็นต้องได้ใช้เครื่องทำความเย็น, ธัญพืชควรเก็บในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความชื้น ฯลฯ จึงต้องมีการพัฒนาสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุด ตลอดจนเพิ่มความจุของคลังสินค้าให้มีปริมาณสูงสุดและประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดลำดับสินค้าและลดความล่าช้าในการค้นหาผลิตภัณฑ์เมื่อเกิดการสั่งซื้อ นอกจากนี้ พนักงานคลังสินค้าควรได้รับการฝึกอบรมสำหรับการดำเนินงานคลังสินค้าด้วย

 1. การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์แผนการขนส่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทชิปปิ้งจีน ในเวลาเดียวกันก็สามารถปรับปรุงเพื่อการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้นด้วย และปัจจัยต่อไปนี้ควรได้รับการพิจารณาเพื่อการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

 • กำหนดเส้นทางการจัดส่งที่ดีที่สุด ควรเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดและปลอดภัยที่สุดเพื่อช่วยประหยัดเงินและเวลา
 • บรรจุภัณฑ์ที่คุ้มค่า ทำให้มั่นใจในการลงทุนและความปลอดภัยของสินค้า ควรปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะเพื่อให้ได้ปริมาณน้อยที่สุดและไม่เพิ่มน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์
 1. การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

การวางแผนในอนาคตขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์ และยังเป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ควรมีการบันทึกเกี่ยวกับแนวคิดและข้อเสนอแนะของพนักงานเป็นระยะๆ เพื่อให้เห็นกลุ่มความคิดและข้อบกพร่องในระบบที่เกิดขึ้นได้

การเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจอาจไม่ใช่เรื่องยาก เมื่อรู้เคล็ดลับและเทคนิคลัดที่จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ทุกธุรกิจต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด และผู้ที่ปรับตัวอยู่เสมอ มักจะเป็นผู้ที่อยู่รอดบนโลกใบนี้ ! เมื่อได้เคล็ดลับจัดการขนส่ง ยังต้องอัปเดตเกี่ยวกับ ‘สินค้ายอดนิยมที่ถูกขนส่งโดย ‘รถบรรทุก’ มากที่สุด!’

อ้างอิงข้อมูล https://cerasis.com/effective-logistics-management/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *