Shippingจีน เมื่อเทคโนโลยี AI ปฏิรูปอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

Shippingจีน เมื่อ Ai ปฏิรูปอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ shippingจีน Shippingจีน เมื่อเทคโนโลยี AI ปฏิรูปอุตสาหกรรมโลจิสติกส์         Ai                                        Only Logistics 768x402

Shippingจีน เมื่อนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัวต่อเนื่องไปทั่วทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

จากรายงาน Radar Trend Radar นั้น DHL ระบุว่า AI เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ผลักดันนวัตกรรมโลจิสติกส์ให้เติบโตก้าวหน้า เช่น เทคโนโลยี TMS (ระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ), เทคโนโลยี GPS (ระบบติดตามสถานะการขนส่ง) ฯลฯ

ด้วยความสามารถในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และกระบวนการดำเนินงานที่เป็นอัตโนมัติ ทำให้ประหยัดขั้นตอนการทำงานให้สั้น รวมทั้งใช้เวลาน้อยลง แต่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

มาดูกันว่า เทคโนโลยี AI จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ของโลกอย่างไรต่อไป และส่งผลกับธุรกิจ Shippingจีน อย่างไร ค้นหาคำตอบได้จากบรรทัดต่อไปนี้เลย

 

 1. โลจิสติกส์ช่วยทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำ

AI เป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความแตกต่างกันในปริมาณมหาศาล มันช่วยแก้ปัญหาการรวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ในอดีต สภาพแวดล้อมปัจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต อีกทั้งช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนจากการตอบโต้เป็นการตัดสินใจเชิงรุก และด้วยเทคโนโลยี AI นี้เอง ที่ทำให้ผู้ขนส่งสามารถจัดการกับการหยุดชะงักในบางปัจจัย เช่น สภาพอากาศ ลดเวลาหยุดการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่น และเกิดผลกำไรจากการดำเนินงานรายวัน

 

 1. เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน

AI ได้ถูกนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดเส้นทาง ช่วยให้การจัดส่งจากจุด A ไปยังจุด B, C และ D โดยเลือกใช้เส้นทางที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด ในอดีต การขนส่งอาจใช้เวลามากกว่า 6 เดือน ซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจาก สภาพอากาศ การจราจร และปัจจัยอื่นๆ ของเส้นทางที่เฉพาะเจาะจง แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดสิ้นไปเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ AI เนื่องจากมันมีความสามารถในการตรวจสอบชุดข้อมูลปริมาณมหาศาลได้ไม่กี่วินาที และยังสร้างแบบจำลองที่ตรงกับความต้องการของผู้ขนส่ง สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ให้บริการ

 

 1. AI ทำงานซ้ำๆ ได้ดี มีข้อผิดพลาดน้อยกว่าแรงงานคน

ระบบอัตโนมัติอย่าง AI จะทำงานต่างจากมนุษย์ตรงที่ AI สามารถทำงานซ้ำๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่หากเป็นแรงงานมนุษย์อาจจะเริ่มล้าและมีข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม เมื่อธุรกิจได้นำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้ จึงช่วยลดโอกาสผิดพลาดให้น้อยลง จึงสร้างความไว้วางใจ และความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ จากลูกค้าขาจร อาจกลายเป็นลูกค้าประจำได้ในที่สุด

 

แม้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินงานที่รวดเร็วให้กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ Shippingจีน ต้องมีเคล็ดลับในการบริหารจัดการที่ทรงพลังอีกด้วย อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ‘6 เคล็ดลับ! การจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *