นำเข้าสินค้าจากจีน Bill of Lading เอกสารนำเข้าสินค้าที่ขาดไม่ได้

นำเข้าสินค้าจากจีน Bill of Lading เอกสารนำเข้าสินค้าที่ขาดไม่ได้-Onlylogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน Bill of Lading เอกสารนำเข้าสินค้าที่ขาดไม่ได้ Bill of Lading                                              Onlylogistics 1 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกต้องด้วยเอกสารการนำเข้าสินค้า Bill of Lading (B/L) หรือเรารู้จักกันดีว่า ใบตราส่งสินค้า เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แทนหลักฐานการขนส่งสินค้า

โดยบริษัทผู้ขนส่งสินค้า (Carrier) เป็นผู้ออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า (Consignor) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า ผู้ขนส่งได้รับสินค้าไว้เพื่อบรรทุกลงเรือเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นเมื่อสินค้ามาถึงยังปลายทาง ผู้รับสินค้าที่ปลายทางจะนำใบตราส่งสินค้านี้มาให้แก่บริษัทขนส่ง เพื่อรับใบออกของสินค้า (D/O) และนำไปดำเนินการศุลกากรเพื่อนำสินค้าออกจากท่าเรือต่อไป

หน้าที่ของใบตราส่งสินค้า/ Bill of Lading (B/L) 

 1.   เป็นหลักฐาน (Evidence) ที่แสดงว่าผู้ขนส่งสินค้า จะทำการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้และมอบให้กับผู้รับ (Consignee) โดยจะระบุเงื่อนไขหรือข้อตกลงต่างๆ ของสัญญาการขนส่งเอาไว้
 2.   เป็นใบเสร็จ (Receipt) หรือใบรับสินค้า ที่ผู้ขนส่ง ออกให้กับผู้ส่งสินค้า (Shipper) เพื่อแสดงว่าได้รับสินค้าที่จะทำการขนส่งแล้ว โดยแสดงปริมาณและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าไว้บนหน้าเอกสาร
 3.   เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (Document of Title) ในการรับสินค้า หมายความว่าสินค้าจะถูกส่งมอบให้กับผู้ที่ถือ B/L หรือใบตราส่งสินค้า ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ในการรับสินค้านี้หรือสามารถโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นของคนอื่นก็ได้

ประเภทของใบตราส่งสินค้า

          1. Clean B/L เป็นใบตราส่งสินค้าที่ผู้ขนส่งสินค้าไม่ได้ระบุว่าสินค้านั้น มีความบกพร่องเสียหายในการบรรจุหีบห่อ

         2. Non-Negotiable หรือ Straight B/L ใบตราส่งสินค้าที่กำหนดไว้ว่า ให้ส่งมอบสินค้าเฉพาะกับผู้รับสินค้า (Consignee) ตามที่ระบุไว้เท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดมารับแทนได้ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด

                   – Sea Waybill จัดเป็น Non-Negotiable ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์สินค้าให้กับผู้อื่นได้ ผู้รับสินค้าจึงไม่จำเป็นต้องนำต้นฉบับของ Sea Waybill มามอบให้กับผู้ขนส่งที่ปลายทางเพื่อรับสินค้าแต่อย่างใด เพียงพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นผู้รับสินค้ากับบริษัทขนส่งโดยใช้สำเนาของใบตราส่งสินค้าก็เพียงพอ

                   – Surrendered B/L หรือ Telex Release คือการใช้สำเนาใบตราส่งสินค้ามามอบให้กับผู้รับขนส่งปลายทาง แต่ผู้ส่งสินค้าต้องนำต้นฉบับของใบตราส่งสินค้าที่ได้จากผู้ขนส่งต้นทางมาประทับตราและเซ็นต์กำกับ แล้วจึงส่งกลับคืนไปให้ผู้ขนส่ง เมื่อผู้ขนส่งได้รับแจ้งว่ามีการทำ Surrendered B/L แล้ว จึงทำการปล่อยสินค้าที่ปลายทางโดยใช้สำเนา B/L

          3. Negotiable B/L หรือ Order B/L ใบตราส่งสินค้าที่ใช้สำหรับส่งมอบสินค้าตามคำสั่งของผู้ส่งสินค้าหรืออาจมีการสลักหลัง เพื่อทำการโอนสิทธิ์ของสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับการเปิด Letter of Credit ผ่านธนาคาร

          4. Order Notify B/L ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ Order B/L แต่จะแตกต่างกันที่ผู้ขนส่งสินค้า แจ้งให้ผู้รับสินค้าทราบว่าสินค้ามาถึงปลายทางแล้วเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงสิทธิในสินค้าแต่อย่างใด ซึ่งเอกสารนี้สามารถแบ่งได้เป็น

                  – Through B/L คือใบตราส่งสินค้าที่ผู้ขนส่งสินค้าทำการจัดส่งทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งจะระบุถึงเส้นทางการขนส่งไว้ทั้งหมดและขนส่งสินค้าต้นทางคนแรกจะเป็นผู้ออกใบตราส่งสินค้า

                  – Received for Shipment B/L คือใบตราส่งสินค้าที่แสดงถึงการรับสินค้าที่จะทำการจัดส่ง แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนไว้ว่าจะขนส่งไปกับเรือลำใด

                  – Shipped on Board B/L คือ ใบตราส่งสินค้าที่แสดงว่าสินค้าที่จะทำการขนส่ง ได้ขึ้นระวางเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                  – Charter Party B/L ใบตราส่งสินค้าที่ผู้ขนส่งสินค้าได้เช่าเรือของผู้อื่นเพื่อทำการขนส่ง

         ดังนั้นใบตราส่งสินค้าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการขนส่งและนำเข้าสินค้าจากจีน โดยมีเนื้อหาระบุชัดเจนถึงสินค้า จำนวนสินค้าและสถานที่ปลายทาง รวมทั้งยังทำให้ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย

         บริษัทขนส่งแนวหน้าอย่าง Onlylogistics รับนำเข้าสินค้าจากจีนครบวงจรทั้งทางรถและทางเรือ พร้อมเดินพิธีผ่านศุลกากรด้วยเอกสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถจัดทำ From E ใช้ลดหย่อนภาษีได้เกือบ 0% เอกสารทุกฉบับนำเข้าเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด สะดวก ปลอดภัย มั่นใจได้ทุกขั้นตอน พร้อมจัดส่งสินค้าถึงที่ทั่วประเทศ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *