ชิปปิ้ง รู้ไว้ใช่ว่า ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าคืออะไร?

ชิปปิ้ง รู้ไว้ใช่ว่า ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า คืออะไร-Onlylogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง รู้ไว้ใช่ว่า ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าคืออะไร?                                                                    Onlylogistics 768x402

ชิปปิ้ง กับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) หรือที่เรียกย่อๆ ว่าใบ C/O หลายคนที่นำเข้าสินค้าหรือส่งออกบ่อยๆ อาจเคยได้ยินกันมาบ้าง

ใบ C/O นี้เป็นใบรับรองของผู้ส่งออกว่าส่งมาจากประเทศใดและผลิตได้ถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ 

       วันนี้ Onlogistics จะพาไปทำความรู้จักกับใบ C/O ว่ามีความสำคัญและประโยชน์อย่างไรบ้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

       1.ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าแบบทั่วไป (Ordinary Certificate Origin)

       เป็นใบรับรองที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร โดยจะใช้ออกให้กับผู้ส่งออกในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ว่ามีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศของผู้ออกใบรับรองนี้ เพื่อยืนยันว่า สินค้าที่ส่งออกไปนั้นใช้วัตถุดิบภายในประเทศ มีการผลิต หรือผ่านขั้นตอนและกระบวนการผลิตภายในประเทศ ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารรับรองการนำเข้าตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง แต่จะไม่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้

       2.หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าแบบพิเศษ (Preferential Certificate of Origin

       เป็นใบรับรองที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ใช้เพื่อรับรองว่าสินค้าที่จะทำการส่งออกนั้นมีการผลิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าและถูกต้องตามเงื่อนไขภายใต้ระบบพิเศษของประเทศที่ให้สิทธิพิเศษนั้น ซึ่งจะได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้า ประกอบไปด้วย

       2.1 ฟอร์ม A (Certificate of origin From A) ใช้ออกให้กับสินค้านำเข้าที่ได้รับสิทธิ์ อัตราภาษีพิเศษ ตามเงื่อนไข GSP ที่อนุญาตโดยกลุ่มประเทศและประเทศต่างๆ

       2.2 From FTA (Certificate of origin From FTA) ใช้ออกให้สำหรับสินค้านำเข้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ตามเงื่อนไขของข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจุบันในไทยมีผลบังคับใช้แล้ว 7 เขตการค้าเสรี ได้แก่ อาเซียน อาเซียน-จีน ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-อินเดีย ไทย-ญี่ปุ่น และอาเซียน-ญี่ปุ่น

       2.3 ฟอร์ม GSTP (Certificate of origin From GSTP) ออกให้กับสินค้านำเข้าที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรใน 40 ประเทศกำลังพัฒนา

       2.4 ฟอร์ม AISP (Certificate of origin From AISP) ประเทศกัมพูชา ลาวและพม่า เป็นผู้ออกฟอร์มนี้ เพื่อใช้ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าในประเทศไทย

      ประโยชน์ของการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร

      1. สำหรับผู้ส่งออก สามารถเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้ในปริมาณมากขึ้น เพิ่มปริมาณลูกค้าในตลาดอาเซียน เพิ่มรายได้และการจ้างงาน เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทั้งในอาเซียนและตลาดโลก รวมทั้งเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนได้อีกด้วย

      2. สำหรับผู้นำเข้า สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงและช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้มียอดจำหน่ายในประเทศสูงขึ้น รวมทั้งสามารถนำเข้าวัตถุดิบสะสมไว้ เพื่อใช้กรอบสิทธิพิเศษทางภาษีอากรในเขตการค้าเสรีอื่นๆ ได้

      ดังนั้นผู้นำเข้าสินค้าควรปรึกษาผู้มีความรู้ความชำนาญในพิธีศุลกากรหรือบริษัทชิปปิ้ง ให้ตรวจสอบสินค้าที่จะนำเข้าได้รับสิทธิพิเศษในการขอแบบฟอร์มสำหรับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

       สำหรับบริษัทนำเข้าสินค้ามืออาชีพอย่าง Onlylogistics สามารถชิปปิ้งและนำเข้าสินค้าจากจีนได้อย่างครบวงจร เดินพิธีทางศุลกากรเสร็จสรรพ พร้อมเอกสารครบถ้วน ได้แก่ เอกสารการนำเข้า ใบขนและใบเสร็จศุลกากร ใบฟอร์ม E (FTA ASEAN-CHINA) สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 0% โดยเอกสารทุกฉบับเป็นชื่อลูกค้าทั้งหมดและสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *