ชิปปิ้ง ทำความรู้จัก การขนส่งทางรถแบบไม่เหมาตู้

ชิปปิ้ง ทำความรู้จัก การขนส่งทางรถ แบบไม่เหมาตู้-Onlylogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ทำความรู้จัก การขนส่งทางรถแบบไม่เหมาตู้                                                           Onlylogistics 768x402

ชิปปิ้ง ในปัจจุบันมีการนำเข้าสินค้าและขนส่งมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางเรือ การขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางบก ซึ่งมีข้อดี-ข้อด้อยแตกต่างกันออกไป

ผู้ใช้บริการนำเข้าสินค้าจึงควรพิจารณาและเลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น ผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้าปริมาณมากและไม่เร่งรีบควรเลือกใช้รูปแบบการขนส่งทางเรือ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายไม่แพงและใช้ระยะเวลานาน 

ส่วนผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้าปริมาณน้อยและรวดเร็วทันใจ ควรเลือกใช้บริการนำเข้าทางรถ ในขณะที่การขนส่งทางอากาศ จะเหมาะกับสินค้าที่มีมูลค่าสูง และสินค้าที่มีความเสี่ยงในการเสียหายง่าย เป็นต้น

       วันนี้ Onlylogistics จะมาพูดถึงการขนส่งทางรถ แบบไม่เหมาตู้ (LCL) ที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ มาเช็คกันว่าการขนส่งรูปแบบนี้มีข้อดีและเหมาะกับการขนส่งสินค้าแบบใดบ้าง

      1.  มีความรวดเร็วสูง เนื่องจากการขนส่งทางรถบรรทุก สามารถควบคุมความเร็วในการเดินทางได้ และสามารถบรรทุกสินค้าได้จำนวนไม่มากเท่ากับทางเรือ ดังนั้นจึงใช้เวลาในการรวบรวมสินค้า การขนถ่ายสินค้าค่อนข้างน้อย จึงช่วยให้สามารถลดขั้นตอนการขนส่งและลดสินค้าคงคลังได้ดี

      2.  บรรทุกและขนถ่ายสินค้าได้ดี ด้วยความเจริญทางการคมนาคม เส้นทางการเดินรถที่ดีขึ้น ทำให้การขนส่งทางรถนั้นเป็นขนส่งแบบ Door-To-Door ซึ่งเป็นการขนส่งจากต้นทางไปถึงปลายทางโดยตรง ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายพาหนะระหว่างขนส่ง ทำให้สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายระหว่างขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะได้

      3.  เครือข่ายครอบคลุม จากการที่รัฐบาลได้ลงทุนสร้างถนนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและทั่วภูมิภาคในประเทศ จึงทำให้รถบรรทุกสามารถเดินทางได้สะดวกและเข้าถึงได้ทุกแห่ง ในขณะที่การขนส่งรูปแบบอื่นมีเครือข่ายจำกัดทำให้สามารถให้บริการได้เพียงแค่บางพื้นที่เท่านั้น

      4.  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย สามารถให้บริการขนส่งได้ในเวลารวดเร็วและมีต้นทุนการขนส่งไม่สูงเท่าการขนส่งทางอากาศ และใช้เวลาไม่นานเท่ากับการขนส่งทางเรือ รวมทั้งสามารถให้บริการได้อย่างสมบูรณ์แบบ

        จากการที่รูปแบบขนส่งทางรถเหมาะกับการขนส่งสินค้าในปริมาณไม่มาก จึงสามารถบรรจุสินค้าของลูกค้าหลายรายรวมกันได้ หรือที่เรียกว่า LCL (Less Container Load) คือไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งตู้เพียงคนเดียว จึงทำให้ราคาถูกกว่าการขนส่งแบบเหมาตู้ FCL (Full Container Load) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมหาศาล ดังนั้นการขนส่งทางรถแบบไม่เหมาตู้ จึงเป็นทางเลือกในการขนส่งและนำเข้าสินค้าที่ดีอีกวิธีหนึ่ง เหมาะสำหรับขนส่งสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วและสามารถนำเข้าสินค้าในปริมาณน้อยได้อย่างสบายๆ เปรียบเทียบรูปแบบการขนส่งหรือชิปปิ้งรูปแบบอื่นด้วยตนเองเพิ่มเติมได้ที่ 8 ขั้นตอน ในการนำเข้าสินค้าทางเรือ

        อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเลือกบริษัทขนส่งที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อที่จะได้รับสินค้าที่มีความเสียหายน้อยที่สุด หรือปลอดภัยจากความเสี่ยง Onlylogistics หนึ่งในบริษัทขนส่งที่ให้บริการนำเข้าและชิปปิ้งสินค้าจากจีนมาไทยทางรถแบบไม่เหมาตู้ ใช้เวลาขนส่งเพียง 4-7 วัน ประหยัดต้นทุนด้วยเรทค่าขนส่งเพียงกิโลกรัมละ 29 บาท ให้บริการเดินพิธีทางศุลกากรเสร็จสรรพ มีเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด พร้อมจัดส่งสินค้าทุกที่ทั่วประเทศ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *