Shippingจีน ผลกระทบ COVID-19 shippingจีน Shippingจีน ผลกระทบของ Covid-19 ต่อห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์            COVID 19 1024x536

Shippingจีน ผลกระทบของ Covid-19 ต่อห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

ผลกระทบของ Covid-19 มีผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและการขนส่งโลจิสติกส์ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการขนส่งทั่วโลกชะลอตัวลงอย่างชัด รวมไปถึงการนำเข้าสินค้าเกิดการหยุดชะงัก ได้รับผลกระทบไปทั่วโลก ธุรกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 6 กลยุทธ์แผนการตลาด ดันธุรกิจโลจิสติกส์ให้รุ่งตามเป้าหมาย! 6                                               onlylogistics web 1024x536

ชิปปิ้ง 6 กลยุทธ์แผนการตลาด ดันธุรกิจโลจิสติกส์ให้รุ่งตามเป้าหมาย!

6 กลยุทธ์แผนการตลาด ดันธุรกิจโลจิสติกส์ให้รุ่งตามเป้าหมาย! อุตสาหกรรมการขนส่งของผู้ประกอบแต่ละแห่งย่อมมีการวางแผนการตลาด เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค และบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ต้องการ

1688 1688 กับ 7 ข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีก 7                    Shipping Onlylogistics 1024x536

1688 กับ 7 ข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีก

7 ข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีก เมื่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ธุรกิจต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ไม่คาดฝัน

ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน โลกสะอาด…เมื่อเรือขนส่งลดการปล่อยซัลเฟอร์ออกไซด์             OnlyLogistics 1024x536

ชิปปิ้งจีน โลกสะอาด…เมื่อเรือขนส่งลดการปล่อยซัลเฟอร์ออกไซด์

โลกสะอาด…เมื่อเรือขนส่งลดการปล่อยซัลเฟอร์ออกไซด์ การขนส่งทางเรือหันไปใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูง ลดมลพิษทางอากาศได้ เป็นไปตามมาตรการ IMO2020 ที่ได้เริ่มต้นใช้เมื่อต้นปี 2020

นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เกาะติด 3 เทรนด์โลจิสติกส์ที่กำลังมาแรง ปี 2020 3                         OnlyLogisticsWEB 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน เกาะติด 3 เทรนด์โลจิสติกส์ที่กำลังมาแรง ปี 2020

โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม การบูรณาการทางเทคโนโลยี และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เป็น 3 เทรนด์หลักที่มาแรงในวงการโลจิสติกส์ปี 2020 จากการสำรวจของบริษัท No.1 Packaging ผู้เชี่ยวชาญและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สัญชาติอังกฤษ

shippingจีน Shippingจีน ผู้ประกอบการนำเข้าต้องรู้ เอกสารใดบ้างต้องใช้ดำเนินธุรกิจ document Shipping OnlyWEB 01 1024x536

Shippingจีน ผู้ประกอบการนำเข้าต้องรู้ เอกสารใดบ้างต้องใช้ดำเนินธุรกิจ

การนำเข้าสินค้าจำเป็นต้องใช้เอกสารสำคัญ ยื่นให้กับทางกรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการกับบริษัทชิปปิ้ง เอกสารเหล่านี้จะถูกดำเนินการให้จากบริษัทชิปปิ้งที่คุณเลือก อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ประกอบการนำเข้า ควรทำความเข้าใจกับเอกสารเหล่านี้ให้ดีก่อนดำเนินธุรกิจ

ชิปปิ้ง จีนระงับเรือสินค้าเข้าอู่ฮั่น Only Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ประเทศจีนระงับเรือสินค้าบางส่วนไปเมืองอู่ฮั่น ยับยั้งโคโรนา                                             Only Logistics 1024x536

ชิปปิ้ง ประเทศจีนระงับเรือสินค้าบางส่วนไปเมืองอู่ฮั่น ยับยั้งโคโรนา

เมื่อไวรัสโคโรนาทำให้ธุรกิจขนส่งท่าเรือเมืองอู่ฮั่นต้องหยุดชะงัก ท่าเรือที่สร้างรายได้มหาศาลของจีนต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค และรับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและเศรษฐกิจจีน

ชิปปิ้งจีน 7 วิธีเลือกใช้บริการขนส่ง ที่ใช่และได้คุณภาพ- onlylogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 7 วิธีเลือกใช้บริการขนส่ง ที่ใช่และได้คุณภาพ                7                                                               onlylogistics 1024x536

ชิปปิ้งจีน 7 วิธีเลือกใช้บริการขนส่ง ที่ใช่และได้คุณภาพ

ชิปปิ้งจีน 7 วิธีเลือกใช้บริการขนส่งที่ใช่และได้คุณภาพ เพื่อให้สามารถเลือกใช้บริการขนส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง โดยการพิจารณาถึงคุณภาพและมาตรฐานการบริการ

ชิปปิ้ง สร้างธุรกิจให้เป็นมืออาชีพด้วยคลังสินค้าออนไลน์ (Fulfillment)-Only Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง สร้างธุรกิจให้มืออาชีพด้วยคลังสินค้าออนไลน์ (Fulfillment)                                                                        Fulfillment Only Logistics 1 1024x536

ชิปปิ้ง สร้างธุรกิจให้มืออาชีพด้วยคลังสินค้าออนไลน์ (Fulfillment)

ชิปปิ้ง สร้างธุรกิจให้มืออาชีพด้วยคลังสินค้าออนไลน์ (Fulfillment) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ขายสินค้าออนไลน์หรือธุรกิจ E-Commerce ด้วยบริการเก็บ แพค ส่ง

ชิปปิ้ง ค่าเงินแข็ง VS ค่าเงินอ่อน กับผลกระทบที่ควรรู้-Onlylogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ค่าเงินแข็ง VS ค่าเงินอ่อนกับผลกระทบที่ควรรู้                 VS                                              Onlylogistics 1024x536

ชิปปิ้ง ค่าเงินแข็ง VS ค่าเงินอ่อนกับผลกระทบที่ควรรู้

ชิปปิ้ง ค่าเงินแข็ง VS ค่าเงินอ่อนกับผลกระทบที่ควรรู้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินระหว่างเงิน 2 สกุล จึงย่อมมีผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์พร้อมกันเสมอ