ชิปปิ้ง โลกยุคหลัง Covid-19 กับแผนธุรกิจที่ต้องรับมือ สู่ New Normal!

ชิปปิ้ง โลกยุคหลัง Covid-19 ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง โลกยุคหลัง Covid-19 กับแผนธุรกิจที่ต้องรับมือ สู่ New Normal!                Covid 19 onlylogistics 768x402

ชิปปิ้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทส่วนใหญ่เริ่มวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาว เพื่อกำหนดเป้าหมายในอนาคตให้เติบโตสูงกว่าเดิม

อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ที่นำมาซึ่งแผนการและเป้าหมายที่สูงกว่ามาให้

จากเหตุการณ์การระบาด Covid-19 อย่างกะทันหันทั่วโลก ส่งผลให้องค์กรทั่วโลกต้องหยุดชะงักและเกิดความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต จนกว่าจะมีวัคซีนให้บริการแก่ผู้คน โลกของเราอาจต้องอยู่ในสถานที่ Lockdowns ถึงแม้จะมีการผ่อนปรนแล้วก็ตาม

                สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ Only Logistics ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนหรือชิปปิ้งจีน ได้รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้คือคู่มือสำหรับการรับมือต่อไปหลังจากนี้

เปลี่ยนความคิด

 • สถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรเกิดความสั่นสะเทือนทั่วทั้งอุตสาหกรรม กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในทุกธุรกิจ
 • บริษัทต่างๆ กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการใหม่ เป็นการท้าทายและเปลี่ยนพฤติกรรมตามขั้นตอน
 • องค์กรที่อนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ ต้องคิดกลยุทธ์การทำงานให้พนักงานสามารถบริการลูกค้าได้ตามปกติ
 • บริษัทหันมาใช้ระบบอัตโนมัติ เพื่อเสริมจากเทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่

เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ

 • กิจกรรมทางธุรกิจส่วนใหญ่ถูกระงับไว้ หลายๆ บริษัทค้นพบผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเริ่มต้นจากความต้องการที่ใกล้เป็นศูนย์ การเสนอขายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องส่งผลให้บริษัทสตาร์ทอัพจำนวนมากถูกบังคับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างรวดเร็วและจำต้องเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ
 • สำหรับความต้องการในปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการสินค้าที่จำเป็นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Coronavirus ซึ่งหลายองค์กรเปลี่ยนไปผลิต PPEs, หน้ากากอนามัย, Sanitizers และจำหน่ายของชำที่จำเป็น ทำให้ธุรกิจชิปปิ้งได้รับผลประโยชน์จากการนำเข้าวัตถุดิบหรือสินค้าเหล่านี้
 • Wow! Momo Foods เป็นองค์กรบริหารแบรนด์ร้านอาหาร ได้ประกาศเปิดตัวร้านขายของชำ ‘Wow! Momo Essential Services’ เพื่อปรับธุรกิจไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ยังมีรายได้ต่อเนื่อง
 • ความสามารถการปรับตัวกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอยู่รอดขององค์กร ทำให้องค์กรอยู่รอดและประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว เห็นได้ชัดเจนสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าหรือชิปปิ้งทั่วโลก

เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

 • องค์กรต่างๆ ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่าย ดังนั้น จึงควรพิจารณานำระบบอัตโนมัติทางเทคโนโลยีและหุ่นยนต์มาใช้ในเชิงรุก เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ลดต้นทุนการผลิต และรักษาความได้เปรียบด้านต้นทุน
 • อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2020 เป็น 73 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2025 ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น ช่วยให้ผู้ผลิตรักษาบรรทัดฐานของการทำงานระยะไกลได้
 • ต่อไปนี้ อาจได้เห็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโซลูชั่นบนคลาวด์เพิ่มขึ้น อย่าง SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) และ PaaS (Platform as a Service) ซึ่งไม่เพียงแต่ในองค์กรใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงองค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดกลางด้วย เพื่อปรับปรุงด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าและจัดการทรัพยากรองค์กร

การทำงานระยะไกลจะกลายเป็น ‘New Normal’

 • การระบาดใหญ่ของ Covid-19 นำไปสู่การปฏิวัติการทำงาน บริษัทใหญ่ด้านไอทีแห่งหนึ่งได้วางแผนการทำงานของพนักงานให้สามารถทำงานที่บ้านได้ 75% ภายในปี 2025 หมายความว่าสำนักงานต้องการพนักงานเพียง 25% ที่ทำงานจากสำนักงาน
 • การทำงานที่บ้านมีแนวโน้มได้รับการยอมรับและอาจมีการปฏิบัติในอนาคต องค์กรตระหนักดีว่าข้อตกลงนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความต้องการพื้นที่สำนักงาน และโครงสร้างพื้นฐานสำนักงานอื่นๆ อีกทั้งช่วยลดอัตราการเลิกกลางคันจากแรงงาน
 • การทำงานระยะไกลเป็นการขยายขอบเขตของการเข้าถึง และมีความปลอดภัยมากขึ้นจากอาชญากรรมไซเบอร์
 • ในอนาคต การไม่มีสำนักงานอาจเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับองค์กร และการเริ่มต้นธุรกิจในปีหน้า อาจได้เจอรูปแบบการทำงานเสมือนจริง คล้ายๆ กับช่วงการระบาดใหญ่ของไวรัสครั้งนี้ รวมทั้งชี้ให้เห็นว่า การทำงานระยะไกลมีประสิทธิภาพเหมือนการทำงานทั่วไป อย่างเช่นอุตสาหกรรมขนส่งหรือชิปปิ้งที่เริ่มปรับใช้ออนไลน์มากขึ้น เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานและจัดการกับลูกค้า

การเกิดวิกฤตอาจกลายเป็นโอกาสและทำให้ธุรกิจได้เผชิญหน้ากับความท้าทาย จนนำไปสู่การสร้างและหาวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไป รวมทั้งเป็นการสร้าง New Normal ใหม่ให้กับโลกไปในตัว โดยหลายอุตสาหกรรมได้ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และธุรกิจยังสามารถพัฒนาสู่แนวทางยั่งยืนได้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติมได้ที่พัฒนาการ E-Commerce แบบยั่งยืนที่ผู้บริโภคต้องการ

อ้างอิงข้อมูล https://www.entrepreneur.com/article/350455

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *