นำเข้าสินค้าจากจีน ก้าวแรกการยุติสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา

นำเข้าสินค้าจากจีน จับมือยุติสงครามการค้า onlylogistics1 นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ก้าวแรกการยุติสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา                                  onlylogistics1 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน เมื่อจีนและสหรัฐอเมริกาได้มีการลงนามในข้อตกลงการค้าระยะแรกอย่างเป็นทางการหรือที่เรียกว่า ‘ข้อตกลงการค้าเฟส 1’

พิธีลงนามนี้ จัดขึ้น ณ ทำเนียบขาวโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เชิญกลุ่มนักธุรกิจของสหรัฐฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของจีนและสหรัฐฯ เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย

สำหรับข้อตกลงการค้าเฟส 1 ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา เกิดจากการเรียกร้องของนักลงทุนทั่วโลก ต่างพากันกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศนี้ ซึ่งมีการทำสงครามการค้าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้เพิ่มภาษีศุลกากรระหว่างกันจนพุ่งสูงมากกว่า 4.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ก่อนจะมีการหยุดชั่วคราว เมื่อทั้ง 2 ประเทศได้ลงนามในข้อตกลงระยะแรก

ในข้อตกลงระบุว่า ปักกิ่งจะซื้อสินค้าและบริการเพิ่มเติม 77,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2020 และ 123 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2021 เพื่อให้มีมูลค่ารวมกว่า 200 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่การส่งออกของสหรัฐฯ ไปยังจีน จะต้องเพิ่มจำนวนเป็น 263 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2020 และ 309 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2021 ด้วยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้ ได้กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการส่งออกของสหรัฐฯ ไปยังประเทศจีน

ข้อตกลงที่เกิดขึ้นนี้ ถูกมองว่าเป็นการพักรบและอาจเรียกได้ว่าเป็นการทำการค้าที่ต่างฝ่ายต่างประนีประนอมต่อกันเพื่อบรรเทาสถานการณ์ให้ผ่อนคลายมากกว่าความตึงเครียด จีนยังระบุด้วยว่าจะเข้มงวดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น ขณะที่สหรัฐฯ จะลดอัตราภาษีที่นำเข้าจากจีนให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น  

Only Logistics ได้รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ คือใจความสำคัญของข้อตกลงการค้าเฟส 1 ระหว่างจีนกับสหรัฐ

 

 • ทางจีนต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดรัดกุม ภายในระยะเวลา 30 วันในการยื่นเสนอต่อสหรัฐอเมริกา โดยให้นับจากวันที่ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และแผนปฏิบัตินี้ต้องครอบคลุมมาตรการ ที่จีนจะนำมาใช้ในการดำเนินการตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อตกลง โดยต้องมีการกำหนดวันที่ชัดเจนว่าแต่ละมาตรการนั้นมีผลใช้เมื่อไหร่
 • สำหรับข้อตกลงระบุชัดเจนว่า บริษัทสหรัฐฯ สามารถดำเนินธุรกิจในจีนได้โดยไม่ถูกบังคับหรือกดดันเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของตนให้กับบุคคลหรือบริษัทอื่นของทางจีน นั่นคือ ‘การถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและเป็นข้อตกลงร่วมกัน’
 • จีนจะเพิ่มกำลังการซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ ในหมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรม, พลังงาน, สินค้าทางการเกษตรและบริการ คิดเป็นมูลค่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (มากกว่า 6 ล้านล้านบาท) ในระยะ 2 ปีข้างหน้านี้
 • จีนต้องพยายามดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าปลอมให้หมดสิ้นไป
 • จีนอาจเพิ่มช่องทางการเข้าสู่พื้นที่ตลาดจีนให้กับบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินของสหรัฐฯ
 • สหรัฐฯ จะยกเลิกการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าสินค้าจากจีนใหม่ จากกำหนดเดิมที่มีผลในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ สหรัฐฯ ได้ปรับลดภาษีที่ปรับสูงขึ้นไปก่อนหน้านี้ โดยจะลดลงมาครึ่งหนึ่งในอัตราเพียง 7.5% สำหรับสินค้านำเข้าสินค้าจากจีน

อย่างไรก็ตามข้อตกลงฉบับนี้ เป็นเพียงแค่คลายความกังวลได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะยังมีกำแพงภาษีบางส่วนที่ยังคงกั้นเอาไว้และไม่ได้ปรับลดลงมา แต่อัตราภาษีที่คงไว้นั้น อาจปรับลดลงได้เมื่อทั้งสองฝ่ายจัดทำข้อตกลงทางการค้าระยะสอง นั่นหมายความว่า ‘การคงอัตราภาษีนี้ เพื่อไว้เป็นเครื่องมือในการเจรจา’ ครั้งต่อไปนั่นเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *