shipping จีน

Shipping จีน ผู้ประกอบการนำเข้าต้องรู้ เอกสารใดบ้างต้องใช้ดำเนินธุรกิจ

Shipping จีน ผู้ประกอบการนำเข้าต้องรู้ เอกสารใดบ้างที่ต้องใช้ดำเนินธุรกิจ เพราะเรื่องเอกสารเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ยื่นนำเข้าและเสียภาษีต่างๆ กับกรมศุลกากร

Shipping จีน รู้ทัน 8 เทคนิคนำเข้าสินค้าด้วยตนเองอย่างชาญฉลาด

รู้ทัน 8 เทคนิคนำเข้าสินค้าด้วยตนเองอย่างชาญฉลาด เนื่องจากสินค้าในประเทศจีนนั้นมีคุณภาพและราคาที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องศึกษาด้านการขนส่งและเลือกร้านค้า เพื่อให้ได้สินค้าต้นทุนต่ำและทำกำไรงามๆ ให้กับธุรกิจของตนเอง

Shippingจีน กระแสสีเขียว Green Supply Chain เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

ชิปปิ้ง กระแสสีเขียว Green Supply Chain เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน แนวคิดที่ไม่เพียงแต่มุ่งลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเพิ่มผลผลิตโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย