ชิปปิ้งจีน 7 วิธีเลือกใช้บริการขนส่ง ที่ใช่และได้คุณภาพ

ชิปปิ้งจีน 7 วิธีเลือกใช้บริการขนส่ง ที่ใช่และได้คุณภาพ- onlylogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 7 วิธีเลือกใช้บริการขนส่ง ที่ใช่และได้คุณภาพ                7                                                               onlylogistics 768x402

ชิปปิ้งจีน ในยุคที่ธุรกิจ E-Commerce ไทยเติบโตอย่างรุดหน้าในช่วง

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้คนนิยมสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแพร่หลาย

ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์เข้ามามีบทบาทสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยเฉพาะการเปิดตัวของบริษัทขนส่งเอกชนที่ผุดขึ้นมากมายเพื่อรองรับกระแสธุรกิจ E-Commerce

       สำหรับผู้ประกอบการอาจต้องตัดสินใจเลือกบริษัทขนส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง วันนี้ Only Logistics มีวิธีพิจารณาเลือกบริษัทขนส่งหรือบริษัทที่ให้บริการชิปปิ้งจีนที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจและเช็คว่าบริษัทขนส่งที่คุณใช้บริการอยู่นั้นได้คุณภาพมากน้อยแค่ไหน ด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

       1. มาตรฐานสากล

       เลือกบริษัทขนส่งที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ถูกกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและบริษัทที่เลือกใช้นั้นมีระบบบริหารจัดการที่ดี

       2. มีความโปร่งใส

       บริษัทขนส่งที่น่าเชื่อถือควรมีความโปร่งใสในด้านราคาและเงื่อนไขการขนส่ง ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แสดงถึงความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า ทำให้สามารถคำนวนค่าใช้จ่าย เงื่อนไขการให้บริการเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ง่าย

       3. ถูกกฎหมายและเป็นมืออาชีพ

       พิจารณาบริษัทขนส่งที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย โดยเฉพาะบริษัทโลจิสติกส์ที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและต้องเดินพิธีผ่านศุลกากร เอกสารที่ใช้ในการนำเข้าสินค้าควรเป็นชื่อของลูกค้า เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีและใช้เป็นหลักฐานการนำเข้าสินค้าและแสดงว่าได้เสียภาษีแล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

       4. รูปแบบการให้บริการหลากหลาย

       บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีควรมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้อย่างครอบคลุม เช่น รูปแบบการนำเข้า รูปแบบการชำระเงิน รูปแบบการรับพัสดุ เป็นต้น

       5. การจัดส่งสินค้าที่ครอบคลุม

      เครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในเขตเมืองหรือพื้นที่ห่างไกลตามภูมิภาคต่างๆ เพราะจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

       6. มีระบบที่ทันสมัย

      ตั้งแต่ระบบให้บริการตลอดจนระบบติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้า เพื่อให้สามารถใช้บริการได้สะดวกและง่ายต่อการติดตามข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ

       7. ฝ่ายบริการลูกค้า

       บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีควรมีฝ่ายบริการลูกค้าที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าได้ สามารถติดต่อได้ง่ายและหลากหลายช่องทาง รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและตอบข้อสงสัยได้รวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าต้องการคำปรึกษาหรือมีปัญหาขัดข้อง

       นอกจากนี้ การเลือกใช้บริการกับบริษัทขนส่งหรือชิปปิ้งจีนควรคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านราคาและเงื่อนไขบริการที่พึงพอใจ อย่างไรก็ดี การเลือกบริษัทขนส่งย่อมต้องคำนึงถึงคุณภาพและความคุ้มค่าเป็นสำคัญ อย่าง Only Logistics บริษัทที่รับนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย ด้วยบริการที่หลากหลายทั้งแบบเหมาตู้และไม่เหมาตู้ ทางรถและทางเรือ เดินพิธีผ่านศุลกากรพร้อมเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน เป็นชื่อลูกค้าทุกฉบับ สามารถจัดทำใบ Form E เพื่อลดหย่อนภาษีได้ มีระบบติดตามสินค้าผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน พร้อมจัดส่งทั่วไทย  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *