Form E

Form E onlylogistics form e Form E ชื่อนี้ที่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน ควรต้องรู้จัก ! Fom E onlylogistics 1024x536

Form E ชื่อนี้ที่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน ควรต้องรู้จัก !

Form E คือเอกสารแสดงถิ่นกำเนิดสินค้า สามารถใช้เพื่อลดหย่อนภาษีการนำเข้าจากจีนได้ ลดได้สูงสุดถึง 0% เฉพาะสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไข โดยต้องยื่นพร้อมเอกสารอื่นๆ เอกสารที่แนบประกอบจะต้องมีตัวอักษรเหมือนกันทุกตัวอักษร