Form E ชื่อนี้ที่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน ควรต้องรู้จัก !

Form E onlylogistics form e Form E ชื่อนี้ที่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน ควรต้องรู้จัก ! Fom E onlylogistics 768x402

Form E เป็นเอกสารสำคัญอีกฉบับหนึ่ง สำหรับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน เอกสารฉบับนี้เป็นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน หรือ ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area)

โดยต้องผ่านเกณฑ์ถิ่นกำเนิด และยังต้องได้รับถิ่นกำเนิดภายใต้ ACFTA อีกด้วย

แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถใช้ได้กับสินค้านำเข้าทุกประเภท ผู้นำเข้าควรมีการตรวจสอบเกี่ยวกับสินค้าที่จะนำเข้าก่อนว่าสามารถขอ Form E ได้หรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่าสินค้าหลายชนิดได้รับการลดหย่อนภาษีการนำเข้า และอาจสามารถลดลงจนเหลือ 0% เลยก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ที่ถูกระบุเอาไว้ในข้อตกลงของ ACFTA

ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงกฎกำเนิดสินค้าอาเซียน-จีน ฉบับใหม่ขึ้นมา และกรมศุลกากรกำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกันยายน ปี 2562 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อย เพื่อช่วยเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการคนไทยที่จะขอรับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้ามากกว่าเดิม เนื่องจากมีการปรับปรุงเงื่อนไขสำหรับพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าภายใต้กรอบความตกลง ACFTA ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและหลักเกณฑ์การระบุข้อมูลลงบน Form E จากที่เคยมีความยุ่งยากก่อนหน้านี้ ให้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการค้าสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ผู้นำเข้าควรสอบถามไปยังบริษัทโลจิสติกส์หรือบริษัทชิปปิ้งที่กำลังจะใช้บริการก่อนว่าพิกัดของสินค้าที่ต้องนำเข้านั้นมีสิทธิ์ได้รับลดหย่อนอากรตามข้อตกลงทางการค้าหรือไม่ หากสินค้าที่นำเข้ามานั้นได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นที่แน่นอน ผู้นำเข้าต้องแจ้งกับทางบริษัทเพื่อดำเนินการขอ Form E จากเจ้าหน้าที่ของประเทศผู้ส่งออก และจัดส่งมาเพื่อดำเนินการแสดง Form E ประกอบการนำเข้าต่อเจ้าหน้าที่ที่ประเทศไทย เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีอากรต่อไป

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ Form E เพื่อแสดงต่อท่าหรือด่านศุลกากรก่อนนำสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรได้ แต่ต้องใช้สิทธิ์ Form E สามารถแจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษได้ โดยทำการบันทึกข้อมูลการสงวนสิทธิการขอคืนอากร ภายหลังการนำเข้าในช่อง Remark ของแต่ละรายการของใบขนสินค้าขาเข้า และชำระอากรในอัตราปกติไปก่อน แต่ถ้าไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลสงวนสิทธิเพื่อขอคืนอากรภายหลังการนำเข้าในช่อง Remark ของแต่ละรายการ ผู้นำเข้าจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันพร้อมเหตุผลประกอบ และให้ด่านศุลกากรเป็นผู้อนุมัติแทนก่อนนำของออกได้

Form E Only Logistics ภาพประกอบ2 form e Form E ชื่อนี้ที่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน ควรต้องรู้จัก ! Form E Only Logistics              2 768x512

รายละเอียดที่สำคัญของเอกสาร Form E

 • Form E ต้องออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศส่งออกที่เป็นสมาชิกที่ทำข้อตกลงทางการค้าอาเซียนจีนหรือ ACEFTA เท่านั้น
 • Form E รูปแบบใหม่เป็นฉบับสีขาวแทนสีน้ำตาลออก ซึ่งเป็นแบบเก่า
 • รายละเอียดบนเอกสารต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • อายุการใช้งานของ Form E มีอายุ 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
 • สามารถแสดงสินค้าได้เกิน 20 รายการ จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าไม่เกิน
 • เป็นแบบฟอร์มด้านหน้าและมีข้อมูลตัวหนังสือที่ถูกต้องอยู่ด้านหลัง
 • ข้อมูลที่ถูกระบุลงในเอกสารจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการนำเข้าส่งออก ทั้งรายละเอียด และตัวอักษร

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ Form E มีข้อมูลไม่ตรงกันกับข้อมูลบนเอกสารที่ยื่นประกอบควบคู่ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ใช้ลดหย่อนภาษีอากรสำหรับสินค้านำเข้าได้ นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการตรวจสอบข้อมูลบนเอกสาร Form E ให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแม้แต่การสะกดตัวอักษร ต้องมีความถูกต้อง 100% รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่ได้ระบุเอาไว้ด้านล่างของ Form E

เพื่อให้การนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นไปอย่างราบรื่นและเรียบร้อย ให้ Only Logistics เป็นผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยดำเนินการจัดการเรื่องเอกสารไม่ว่าจะเป็นการออกใบขน และ Form E เพื่อใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน ต่ำสุด 0% พร้อมออกใบกำกับภาษีถูกต้องครบถ้วน โดยเอกสารทุกใบออกเป็นชื่อลูกค้า จึงช่วยประหยัดเวลาการดำเนินการ และต้นทุนการนำเข้า ด้วยเรทขนส่งเพียง 29 บาท/กก. ขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ 3-5 วันจากจีนมาไทย และติดตามสถานะสินค้าได้ 24 ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์

อ้างอิงข้อมูล กรมศุลกากร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *