ชิปปิ้ง

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขนส่งจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL) จีนมาไทย

กิโลกรัมละ 29 บาท

ลบ.ม.ละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)

ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท

ค่าบริการ Form E 3,000 บาท

ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ชิปปิ้งH onlylogistics 300x265
ประเภทการขนส่ง
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร

ค่าบริการขนส่งในประเทศไทย

ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ชิปปิ้งH nim           only
น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 50 กกปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 0.25 ลบ..

Onlylogistics X Nim Express

หมายเหตุ 

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิปปิ้งชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 062-709-6293

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์  088-022-8226 , 074-232-778

 • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

 1. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 2. สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซ.ม 
 3. ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 4. พื้นที่ที่ทางบริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง
ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ชิปปิ้งH kerry           only
น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 20 กกปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 0.21 ลบ..

Onlylogistics X Kerry express

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 1. สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)

 2. สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้างx ยาวx สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 30 ซ.ม. x 65 ซ.ม.x55 ซ.ม. = 150 เซนติเมตร

 3. สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วย (ไม้) ได้

 4. เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ชิปปิ้งH                      only

หมายเหตุ Onlylogistics X รถรับจ้างทั่วไป

 • มารับสินค้าชิปปิ้งด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้

 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 4-7 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว

 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

**พร้อมทุกการขนส่งชิปปิ้งจากจีนไปกับเรา onlyLogistics**