อัตราค่าบริการ

 • ค่าขนส่งจากจีนมาไทยไม่เหมาตู้ทางรถ (LCL)
ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ              Onlylogistics            720 1 New New
 • ค่าบริการแพ็คสินค้า
ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ              Onlylogistics            720 2 New New
 • ค่าบริการขนส่งจากจีน ทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL)
 • กิโลกรัมละ 29 บาท
 • ลูกบาศก์เมตรละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)
 • ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท
 • ค่าบริการ Form E 3,000 บาท
 • ค่าบริการตีลังไม้ ลบ.ม. ละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท
 • ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท พาเลทละ 2,000 บาท
ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ weight scale only 08 300x300
ประเภทการขนส่ง
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

ค่าบริการขนส่งในประเทศไทย

ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ                     logistics flash7

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง) ÷ 6000 = น้ำหนัก

ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ                     logistics nim                7

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง) ÷ 4000 = น้ำหนัก

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส งดจัดส่งถึงบ้านรับสินค้าที่ DC Nim Express

ชิปปิ้ง ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ kerry           only

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 20 กก. ปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 0.21 ลบ.ม.

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry Express ต้องหนักไม่เกิน 20 กก. และมีขนาดไม่เกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง x ยาว x สูง รวมกัน ต้องไม่เกิน 180 ซม. เช่น กว้าง 30 ซม. x 65 ซม. x 55 ซม. = 150 ซม.
 • สินค้าที่ใช้บริการ Kerry Express ไม่สามารถห่อหุ้มด้วย (ไม้) ได้
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้า ด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย J&T Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
รถรับจ้าง​
ชิปปิ้ง ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ                      only
 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
 • หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • หมายเหตุ
  ในกรณีรับสินค้าด้วยตนเองที่โกดัง ถ้าสินค้ามีน้ำหนักต่อชิ้นเกิน 500 กก. หรือปริมาตรต่อชิ้นเกิน 2 ลบ.ม. ระบบจะปรับโดยอัตโนมัติ เป็นจัดส่งโดยการเหมารถของบริษัทเท่านั้น
 • ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ สามารถโทรปรึกษาเรื่องการนำเข้ากับเราได้ที่​
 • Call center 02-114-7249
 • Line @onlylogistics
 • ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ สามารถโทรปรึกษาเรื่องการนำเข้ากับเราได้ที่
 • Call center 02-114-7249
 • Line @onlylogistics