อัตราค่าบริการ

 • ค่าขนส่งจากจีนมาไทยไม่เหมาตู้ทางรถ (LCL)
ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ              Onlylogistics 768x337
 • ค่าบริการแพ็คสินค้า
ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ                             Onlylogistics 768x176
 • ค่าบริการขนส่งจากจีน ทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL)
 • กิโลกรัมละ 29 บาท
 • ลูกบาศก์เมตรละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)
 • ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท
 • ค่าบริการ Form E 3,000 บาท
 • ค่าบริการตีลังไม้ ลบ.ม. ละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท
 • ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท พาเลทละ 2,000 บาท
ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ weight scale only 08 300x300
ประเภทการขนส่ง
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

ค่าบริการขนส่งในประเทศไทย

Onlylogistics X Nim Express

 • สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส) ให้มารับตามรายละเอียดนี้
 • สินค้าชิ้นเล็ก
 • ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • โทรศัพท์ 062-709-6293
 • สินค้าชิ้นใหญ่
 • หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
 • สงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
 • โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405
 • หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim Express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim Express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)
 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กก.
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซม.
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ที่ทางบริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง
ชิปปิ้ง ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ nim           only

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 50 กก. ปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 0.25 ลบ.ม.

Onlylogistics X Kerry express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry Express ต้องหนักไม่เกิน 20 กก. และมีขนาดไม่เกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง x ยาว x สูง รวมกัน ต้องไม่เกิน 180 ซม. เช่น กว้าง 30 ซม. x 65 ซม. x 55 ซม. = 150 ซม.
 • สินค้าที่ใช้บริการ Kerry Express ไม่สามารถห่อหุ้มด้วย (ไม้) ได้
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้า ด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
ชิปปิ้ง ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ kerry           only

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 20 กก. ปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 0.21 ลบ.ม.

Onlylogistics X รถรับจ้างทั่วไป

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
 • หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • หมายเหตุ
  ในกรณีรับสินค้าด้วยตนเองที่โกดัง ถ้าสินค้ามีน้ำหนักต่อชิ้นเกิน 500 กก. หรือปริมาตรต่อชิ้นเกิน 2 ลบ.ม. ระบบจะปรับโดยอัตโนมัติ เป็นจัดส่งโดยการเหมารถของบริษัทเท่านั้น
ชิปปิ้ง ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ                      only
 • ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ สามารถโทรปรึกษาเรื่องการนำเข้ากับเราได้ที่​
 • Call center 02-114-7249
 • Line @onlylogistics
 • ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ สามารถโทรปรึกษาเรื่องการนำเข้ากับเราได้ที่
 • Call center 02-114-7249
 • Line @onlylogistics